Inscriere rezumate | Al 6-lea Congres Naţional de Diabet, Nutriție și Endocrinologie Pediatrică Timisoara, 2019

ÎNSCRIERE REZUMATE

Termen limită: 25 februarie 2019, ora 23:59.

După data de 25 februarie nu se mai pot trimite rezumate (site-ul va fi inchis !!)
Rezumatele (atât în limba română cât și engleză) pot fi trimise folosind formularul de mai jos.
Rezumatul va respecta obligatoriu următoarea succesiune:

 • Titlu (redactat cu majuscule, Times New Roman de mărimea 11)
 • autori (prenumele și numele, afilierea autorilor), adresa de e-mail a autorului corespondent,
 • introducere, scop, material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii.
 • Textul va fi redactat la 1 rând, cu corp de literă (Times New Roman) de mărimea 10 în limita a 400 cuvinte.
 • Rezumatul poate conține 1 tabel și/sau 1 foto
 • La finalul rezumatului vor fi menţionate 3-5 cuvinte cheie, folosind termeni din lista standard de la Index Medicus.

Rezumatele vor fi supuse procesului de peer-review.
Fiecare rezumat va fi evaluat de doi membrii ai comitetului științific.
Informarea primului autor despre rezultatul evaluării (respinse/acceptate) precum și forma de prezentare a celor acceptate (comunicare orală / poster) se va face după data de 25 februarie 2019.
Rezumatele referatelor susținute de lectori, precum și a lucrărilor acceptate (comunicări orale, postere, prezentări de caz), vor fi incluse în volumul de rezumate, publicat ca supliment al revistei ”Jurnalul PediatruluI” (B+)

Informații privind prezentările

 • Prezentările lectorilor români (referate, comunicari orale) vor fi realizate în limba engleza în format ppt. sau pptx, iar susținerea se va face în limba română.
 • Comunicare orală: expunere de 10-15 minute a lucrării (conform timpului alocat in program) în format ppt., urmată de 2 minute de discuții
 • Lectorii sunt rugați să predea în timp util lucrarea pentru a fi încărcată în calculatorul aferent proiecției.
 • Posterele (dimensiuni 80x100 cm) vor fi afișate conform nr. de ordine
 • Autorii și moderatorii sunt rugați să fie prezenți la postere pentru prezentare și discuții conform programului. Durata prezentării: 3-5 minute

Certificat de participare

Diploma de participare şi numărul de credite EMC aprobat de Colegiul Medicilor se vor elibera în data de 13 aprilie începând cu ora 10:00.

TRIMITERE REZUMAT

Informații generale (autori)


Corespondență


Rezumat

Fișierul trebuie sa fie format DOC


Prof. dr. Iulian Velea

Preşedinte ENDOPED
+40 748 33 13 67
endoped.secretariat@gmail.com

Ș.L. dr. Corina Paul

Președinte CONGRES
+40 748 33 13 68
endoped.secretariat@gmail.com